Zijn we bewust van ons zelf

Welkom op relimyst.nl

Private leasenWaar komen we vandaan? Wie heeft ons hier op aarde gezet en wat komen we hier eigenlijk doen? Allemaal vragen waar we graag een antwoord op willen vinden maar die er helaas niet zijn. Je kunt een heleboel heilige boeken hierover vinden waarin staat dat God ons geschapen heeft, maar wie is God? Daarnaast zijn er ook nog eens zoveel theorieën van wetenschappers die denken dat ze het mysterie van het leven op aarde al opgelost hebben, en verder heeft de gewone mens vaak ook zijn eigen mening hierover. Het ene is nog ongelofelijker dan het ander. Maar hoe je het ook bekijkt we zijn hier en hebben nog steeds geen concreet antwoord over hoe we hier gekomen zijn en waar we vandaan komen.

Ergens staat geschreven dat toeval niet bestaat en dat er geen blad aan de boom zich beweegt zonder Gods wil, dus kunnen we aannemen dat ook het bestaan van de aarde geen toeval is. Is de aarde dan door iets of iemand gecreëerd? Was het een energie zoals velen wetenschappers denken? Of was het een buitenaards leven dat ervoor zorgde dat de aarde tot stand gekomen is?

We hebben tot op het moment nog geen andere civilisatie kunnen vinden in het heelal tenminste niet voor zover het ons mogelijk is om dit te kunnen bekijken, wel zijn we een heleboel planeten tegengekomen, de ene met veel te hoge temperaturen en de ander veel te koud om op te leven. Dat is ook de slogan van het Kinderkleding merk Noppies.  Waarom beschikt de aarde dan wel over de juiste elementen om erop te kunnen leven en wie of wat heeft daarvoor gezorgd?

Private leasen

Wetenschappers spreken over de evolutie van het leven. Maar waar komt het leven dan vandaan? Als iets evolutioneerd dan moet er van tevoren al iets bestaan maar wat? Niemand heeft tot nu toe hier een antwoord op gevonden, wel veel theorieën maar geen enkel bewijs dat er op duid dat deze theorieën kloppen. Hier op relimyst.nl beschrijven we een aantal mysteries die tot op vandaag de dag niet opgelost zijn of kunnen worden, simpelweg omdat we ze niet kunnen beantwoorden.

Posted on